aktywny wypoczynek Strona domowa Fundacji Hobbit
Mistrzostwa Wrocławia Szkół Średnich w Żeglarstwie, Kajakarstwie, SUP, i Water Bike
Festiwal Poezji Śpiewanej "Mimoza"
Obozy żeglarskie, windsurfingowe, kolonie żeglarskie, obozy regatowe.
Wakacje w mieście...
Przystań
Przystań - Aktualności
Szkolenie na stopień żeglarza jachtowego
Szkolenie na stopień sternika motorowodnego

 

PRZYSTAŃ WODNA KOZANÓW

Dawniej stocznia Caesar Wollheim powstała w latach 1897-1899.

 

 


Zdjęcie i plan stoczni 1926 rok.

   Stocznia jako pierwsza na Odrze zapoczątkowała kompleksową budowę statków w jednym zakładzie. Stocznia posiadała dwie pochylnie, co pozwalało jednocześnie remontować od 10-12 statków.

         

Statek parowy zbudowany w stoczni  Caesar Wollheim 1908 roku (15,54x4,45x1,55 m.).

   W końcu lat 30 XX w. na Kozanowie podjęto produkcję na potrzeby armii, budowano barki desantowe i wyposażenie wojsk inżynieryjnych. W 1945 roku stocznia padła łupem armii radzieckiej – zdemontowano i wywieziono do Rosji wszystko, co przedstawiało jakąś wartość. Aktualnie gospodarzem terenu stoczni jest Komenda Wojewódzka Policji. To dobry i ciekawy czas dla terenu i budynków. Systematyczna dbałość, remonty i naprawy czynią z tego zdewastowanego przez armię radziecką terenu ciekawy i estetyczny krajobraz naszego miasta. Basen portowy i stare hangary od 2003 roku zaczęły służyć żeglarskiej młodzieży z Fundacji Hobbit.

 Widok na zatokę przystani.
   Współpraca z Policją jest naturalną konsekwencją działań Fundacji Hobbit i Policji w obszarach wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Działania prewencyjne Policji połączone z dobrą organizacją czasu wolnego przynoszą ciekawy i mocno pożądany efekt związany z postawami i zachowaniem społecznie akceptowanym. Dla nas współpraca to dodatkowe możliwości w przekazywaniu młodemu człowiekowi konkretnego porządku świata opartego na normach i wartościach, które niosą z sobą wiedzę praktyczną związaną z obowiązkami i prawami każdego człowieka. Strażnikiem tych praw z uwagi na dużą zawiłość życia i ludzkie ułomności stać musi inny człowiek. Wiedza pozyskana z doświadczeń w zmaganiach z kłopotami, jakie dotykają ludzi, którzy mają konflikt z prawem, pokazuje, że wczesne zapobieganie, stwarzanie dobrych miejsc rozwojowych i wychowawczych (szeroko rozumiana profilaktyka – prewencja) są fundamentem w minimalizowaniu dysfunkcji funkcjonalnych dzieci i młodzieży.

            

Regaty żeglarskie - jacht motorowy Policji Wodnej we Wrocławiu. Obecność dodatkowego zabezpieczenia zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo - to realne i to odczuwane.Festyn rekreacyjny i otwarcie przystani - kwiecień 2005 roku.

    Wychowanie to obowiązek nie tylko rodziny, ale również obowiązek społeczeństwa, w którym młody człowiek się rozwija. Społeczeństwo wychowujące to odpowiedzialne, przemyślane i systemowe działania związane z modelowaniem procesów wychowawczych popartych konkretnym działaniem. Kontakt z policjantem w trakcie zabawy, który stoi na straży reguł gry, który jest jurorem, który pomaga w zabezpieczeniu roweru przed kradzieżą, który udziela porad bezpiecznego przebywania nad wodą jest naturalną lekcją wychowania i działań profilaktycznych. Tak tworzy się autorytet i szacunek do tych, którzy z narażeniem zdrowia, życia gotowi są do poświęceń w obronie drugiego człowieka i porządku społecznego. Razem możemy więcej i lepiej!

    Każdy człowiek mający wpływ na wychowanie drugiego człowieka powinien uczyć szacunku do ludzi stojących na straży ładu społecznego. Chcę powiedzieć, że dbałość o wizerunek Policji i dobry kontakt to również obowiązek nas - wychowawców i nauczycieli, na których spoczywa odpowiedzialność za postawy młodego człowieka w stosunku do instytucji państwowych i wartości narodowych. Kreowanie wspólnie nowych „dobrych” przestrzeni tworzy nową jakość w działaniach Policji na rzecz społeczności lokalnej a nam pozwala realizować marzenia dzieci i młodzieży związane z możliwością przeżycia autentycznej przygody, która dla dzieci stanowi fundament w dobrym emocjonalnym rozwijaniu się. Wzajemne wsparcie stwarza nowe możliwości, które powinny być modyfikowane tak, aby najlepiej mogły służyć tym, którzy takiego wsparcia potrzebują.

Wystarczy tego wymądrzania się!

   Rzeczywistość wymaga od nas otwartości, nowego sposobu myślenia, poszukiwań skutecznych rozwiązań i co najważniejsze współpracy. Jesteśmy organizacją ciągle uczącą się, co dobrze rokuje na przyszłość.

Krzysztof Bojda