aktywny wypoczynek Strona domowa Fundacji Hobbit
Obozy żeglarskie, windsurfingowe, kolonie żeglarskie, obozy regatowe.
Wakacje w mieście...
Przystań
Festiwal Poezji Śpiewanej "Mimoza"
Mistrzostwa Wrocławia Szkół Średnich w Żeglarstwie i Wioślarstwie
Szkolenie na stopień żeglarza jachtowego
Szkolenie na stopień sternika motorowodnego

SPORTOWO - REKREACYJNE

 

IV - MISTRZOSTWA WROCŁAWIA SZKÓŁ ŚREDNICH

W ŻEGLARSTWIE KAJAKARSTWIE I NA DESKACH "SUP"

03.10.2020 r.Do pobrania:

MOTTO NASZYCH MISTRZOSTW 

„Dobrze jest rywalizować i zwyciężać, ale również dobrze jest rywalizować i szlachetnie przegrać.”

SPRAWOZDANIE

IV Mistrzostwa Wrocławia Szkół Średnich w żeglarstwie Kajakarstwie i na deskach – SUP

Termin realizacji:

03.10.2020 r. w godzinach od 08.00 do 18.00.

Miejsce realizacji:

-Przystań Wodna Fundacji Hobbit „Marina Kozanów” – sprawy organizacyjne, techniczne oraz podsumowanie Mistrzostw.

-Akwen przyszłej „Mariny Wrocław” na Osobowicach – zmagania żeglarskie, kajakarskie i na deskach SUP.

Do mistrzostw zgłosiło się 17 szkół średnich ostatecznie udział wzięło 11. Rozegrano wszystkie zaplanowane konkurencje przy słonecznej pogodzie z wiatrem o sile 15-19 m/s z kierunku SE. Nad bezpieczeństwem czuwał zespół ratowników wspierający startujących na wodzie obsadzony młodzieżą z Fundacji Hobbit a na ladzie zabezpieczała nas Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka z karetką i grupą ratowników medycznych. Mimo trudnych warunków wietrznych i 3 wrotek jachtów dzięki nowemu i sprawnemu sprzętowi ratunkowemu nawet na moment nie zmienił się poziom bezpieczeństwa.

Wyniki regat:

ŻEGLARSTWO:

                Miejsce:

                                I.            EZN Kacper Derda, Gabriel Ozga, Patrycja Paradowska

                              II.            LO III Weronika Sadek, Jan Żurek, Maciej Baranowski

                            III.            LO IX Eryk Purzyc, Mikołaj Skrzek, Błażej Szumowski

                            IV.            LO VI Filip Przygocki, Patryk Grzywna, Piotr Kozarzewski

                              V.            LO VII Marcin Gabalewicz, Sara Sikora, Magda Kosmulska

                            VI.            LO IX Hubert Andrzejewski, Anna Fabiańska, Antoni Piałucha

                         VII.            LO XIV Jullia Borkowska, Filip Hałas, Paulina Biesiadecka

Wyróżnienia:

·         EZN Mikołaj Szymczuk, Krzysztof Wołowski, Łukasz Tracz

·         LO VII Marcel Brykman, Franciszek Cieślik, Jarosław Borowiec

·         ALO PWR Jan Godek, Paweł Głowacki, Krzysztof Głowacki

·         LO XIV Mikołaj Kozdrowski, Krzysztof Ostrowski, Wiktoria Bryke

·         LO I Szymon Flis, Agata Iwanowska, Wiktoria Klimas

·         LO SIÓSTR URSZULANEK Magda Bełkot, Amelia Szewczuk, Maja Filar

·         LO VI Wiktor Czopek, Jan Wosiak, Patryk Jóźwin

·         LO VIII Aleksandra Ptaszek, Barbara Witkowska, Natalia Komorowska

·         LO III Maciej Frąckiewicz, Michał Kłaczek, Oskar Kalinowski

·         LO XII Laura Kiedrzyn, Nina Teodorowicz, Jagoda Susło  

KAJAKI

Konkurencja kajaki mężczyźni:

                                I.            LO VII Mikołaj Poznar, Marcin Gabalewicz

                              II.            LO XIV Mikołaj Kozdrowski, Filip Hałas

                            III.            LO VI Piotr Kozarzewski, Patryk Grzywna

                            IV.            LO VIII Filip Gągała, Franciszek Kalinowski

                              V.            LO IX Piotr Durski, Piotr Pękala

                            VI.            LO VI Patryk Tołtyrzewski, Maciej Rychcik

                         VII.            LO I Jakub Wojnarski, Franciszek Gozda

                       VIII.            EZN Mikołaj Szymczuk, Krzysztof Wołowski

Konkurencja kajaki kobiet:

                                I.            LO XIV Olga Węgier, Julia Borkowska

                              II.            EZN Aleksandra Sieniuta, Patrycja Paradowska

                            III.            LO VII Magda kosmulska, Sara Sikora

                            IV.            LO VI Karina Sankowska, Amelia Całka

                              V.            LO VII Lidia Lufniak, Oliwia Nowakowska

                            VI.            LO Sióstr Urszulanek Magdalena Bełkot, Amelia Szewczuk

                         VII.            LO I Aleksandra Ilków, Natalia Wiechowska

                       VIII.            LO XII Agnieszka Szydełko, Zofia Niemiec

DESKI – SUP

Konkurencja SUP mężczyźni:

                                I.            LO VII Mikołaj Poznar

                              II.            LO VI Piotr Kozarzewski

                            III.            LO IX Piotr Pękala

                            IV.            LO XIV Filip Hałas

                              V.            EZN Mikołaj Szymczuk

Konkurencja SUP kobiety:

                                I.            LO XIV Julia Borkowska

                              II.            LO VII  Lidia Lufniak

                            III.            LO I Aleksandra Ilków

                            IV.            EZN Patrycja Paradowska

                              V.            LO VI Karina Sankowska

                            VI.            LO XII Olga Kitlińska

PUCHARY PREZYDENTA

PUCHAR PREZYDENTA WROCŁAWIA JACKA SUTRYKA

W  "IV - MISTRZOSTWACH WROCŁAWIA SZKÓŁ ŚREDNICH W ŻEGLARSTWIE"

Dla:

Elektroniczne Zakłady Naukowe, Technikum nr. X im. Fryderyka Juliot-Curie

·         Kacper Derda

·         Gabriel Ozga

·         Patrycja Paradowska

 

PUCHAR PREZYDENTA WROCŁAWIA JACKA SUTRYKA

W "MISTRZOSTWACH WROCŁAWIA SZKÓŁ ŚREDNICH W PŁYWANIU NA DESCE SUP"

Dla:

Liceum Ogólnokształcącego nr. VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Mikołaj Poznar

Lidia Lufniak

PUCHAR PREZYDENTA WROCŁAWIA JACKA SUTRYKA

W "IV - MISTRZOSTWACH WROCŁAWIA SZKÓŁ ŚREDNICH W KAJAKARSTWIE"

Dla:

Liceum Ogólnokształcące nr. XIV im. Polonii Belgijskiej

·         Olga Węgier

·         Julia Borkowska

·         Mikołaj Kozdrowski

·         Filip Hałas

 

GRAND PRIX - PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA JACKA SUTRYKA

W KLASYFIKACJI GENERALNEJ 

W IV MISTRZOSTWACH WROCŁAWIA SZKÓŁ ŚREDNICH W ŻEGLARSTWIE,

KAJAKARSTWIE I NA DESKACH SUP

Otrzymuje:

Liceum Ogólnokształcące nr. XIV im. Polonii Belgijskiej

ORGANIZATOR

Fundacja Hobbit

INFORMACJE OGÓLNE

„Mistrzostwa Wrocławia szkół średnich w żeglarstwie, kajakarstwie na deskach SUP” to zmagania turystyczno-rekreacyjne, skierowane do szkół średnich miasta Wrocławia.

Z uwagi na turystyczno-rekreacyjną formułę oraz starty załóg amatorskich, organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia takich wymagań, które bazują na podstawowej, niezbędnej wiedzy żeglarskiej, wymaganej na stopień żeglarza jachtowego oraz na podstawie regulaminu organizatora.

CEL

·         Popularyzacja żeglarstwa, kajakarstwa i Pływania na desce SUP, jako ciekawej i atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego.

·         Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

·         Popularyzacja Rzeki Odry, „Mariny Kozanów” oraz jednego z najpiękniejszych i największych akwenów Wrocławia - terenu przyszłej „Mariny Wrocław” przy ul. Edmonda Micheleta na Osobowicach.

·         Wdrażanie nowych trendów w organizacji imprez żeglarskich, kajakowych i pływania na desce SUP we Wrocławiu.

·         Wyłonienie najlepszych drużyn żeglarskich, kajakowych i na deskach SUP w 2020 roku wśród szkół średnich miasta Wrocławia.

TERMIN I PLAN DZIAŁANIA

Mistrzostwa rozegrane będą w terminie 03.10.2020 r. (sobota) w godzinach od 800 do 1700.

 • Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmowane będą od dnia ukazania ogłoszenia o organizacji Mistrzostw tj. 05.09.2020. Wzór zgłoszenia w załączniku. Zgłoszenia przesyłamy na adres biuro@fundacja-hobbit.pl do dnia 02.10.2020. Na zgłoszeniu obowiązkowo proszę o zaznaczenie osób, które nie potrafią pływać.
 • 03.10.2020 r. realizacja Mistrzostw

-08.00 – 09.50 – przyjmowanie zgłoszeń i potwierdzenie obecności załóg, które zgłosiły się wcześniej, przyjmowanie niezbędnych dokumentów - zgoda rodziców na udział w Mistrzostwach, oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

-10.05 – uroczyste otwarcie Mistrzostw -

-10.10 – odprawa techniczna – przydział jachtów i kajaków, szkolenie z obsługi jachtu, kajaka i deski SUP, omówienie zasad bezpieczeństwa, omówienie zasad rozgrywek i planu tras, omówienie punktacji i regulaminu zmagań. Zapoznanie z instrukcją żeglugi i procedurami startowymi.

-10.45 – transport na miejsce rozgrywek

-11.30 – start do pierwszego wyścigu

-17.00 – uroczyste zakończenie, wręczenie nagród i dyplomów

-17.00 – mini piknik przy muzyce żeglarskiej.

MIEJSCE REALIZACJI

 1. Rozlewisko „Mariny Wrocław” ul. Edmonda Micheleta na Osobowicach:
  1. zmagania żeglarskie, kajakowe i na deskach SUP.
 2. Marina Kozanów ul. Połbina 1 Wrocław:
  1. Zgłoszenie załóg żeglarskich, osad kajakowych i obsady na deski SUP / potwierdzenie udziału w Mistrzostwach – reprezentacji szkolnych.
  2. Weryfikacja dokumentów (legitymacja szkolna, uprawnienia do prowadzenia jachtu, zgoda rodziców na udział w Mistrzostwach, oświadczenie o stanie zdrowia)
  3. Odprawa techniczna – omówienie podstawowych zasad obsługi jachtu, omówienie trasy zmagań żeglarskich, kajakowych i SUP - owych - ustalenie zasad rywalizacji, omówienie zasad bezpieczeństwa.
  4. Uroczyste otwarcie Mistrzostw.
  5. Podsumowanie zmagań, rozdanie nagród i dyplomów.
  6. Uroczyste zakończenie.
  7. Piknik dla zawodników, opiekunów i organizatorów.

STARTUJĄCE KLASY

 • Zmagania żeglarskie zostaną rozegrane w klasie „OMEGA” -  wszystkie jachty są zunifikowane.
 • Zmagania kajakowe zostaną rozegrane na dwuosobowych kajakach turystycznych „VISTA” - wiosła proste.
 • Zmagania na deskach SUP.
 • Do realizowanych Mistrzostw jachty, kajaki i Deski SUP wraz ze środkami asekuracyjno-ratunkowymi podstawia organizator.

UCZESTNICY

W Mistrzostwach Szkół Średnich mogą uczestniczyć:

 1. Młodzież
 2. Nauczyciele

Uczestniczące szkoły wystawiają:

·         jedną trzyosobową załogę żeglarską,

·         jedną męską dwuosobową osadę kajakową,

·         jedną żeńską dwuosobową osadę kajakową,

·         jedną kobietę na deskę SUP,

·         Jednego mężczyznę na deskę SUP.

które uczestniczą jako reprezentacja szkoły w Mistrzostwach.

Załoga żeglarska i osady kajakowe muszą być obsadzone minimum w 50% młodzieżą szkolną – pozostałą część załogi mogą stanowić nauczyciele, na deskach SUP pływa tylko młodzież.

TRASY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW

Regulamin i trasa zmagań przedstawione będą w Instrukcji Żeglugi. Mistrzostwa zostaną̨ uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu przy starcie minimum trzech szkół. Sposób realizacji zmagań żeglarskich i kajakowych uzależniony będzie od ilości zgłoszonych szkół i podany będzie w Instrukcji Żeglugi na odprawie technicznej w dniu regat. 

PUNKTACJA

Startujące załogi zbierają punkty. Pierwsze miejsce (1 pkt), drugie miejsce (2 pkt) itd. O miejscu załogi/ osady decydować będzie zdobyta ilość punktów w kolejności od najmniejszej ilości punktów do największej. W przypadku równego wyniku o wygranej zadecyduje przeciąganie liny załóg/osad.

ZMAGANIA I PROCEDURA STARTOWA DLA KAJAKARZY I WIOŚLARZY

Zmagania na kajakach odbywać się będą na dystansie około 500 m oznaczonym pomarańczowymi bojami. Dystans osady pokonują na czas. Zwycięzcą zostaje osada, która pokona dystans w najkrótszym czasie. Procedura startowa: Start odbywać się będzie z wody. Komenda startowa „Ready – Set – Go”.

Ważne:

Komenda - „READY” - Oznacza to, iż zawodnik powinien przygotować się do startu.

Komenda - „SET” zawodnicy trzymają wiosła w pozycji startowej. W tym momencie zawodnik nie może zacząć wiosłować, bo działanie takie może być uznane przez startera za falstart. Na tym etapie procedury startowej kajak musi stać nieruchomo.

Jeżeli starter uzna, że kajak na linii startu ustawiony jest prawidłowo podaje komendę „GO”!  Zawodnicy mogą zacząć wiosłować tylko po usłyszeniu komendy (sygnału dźwiękowego) startowej „GO”!.

Osady startują w odstępach, co 3 minuty.

ZMAGANIA I PROCEDURA STARTOWA DLA DESEK - SUP

Zmagania na deskach odbywać się będą na dystansie 200 m na trasie oznaczonej pomarańczowymi bojami. Dystans zawodnicy pokonują na czas.

Procedura startowa:

Start odbywać się będzie z wody. Komenda startowa „Ready – Set – Go”.

Zawodnik, jeśli to możliwe powinien stać na desce przez cały czas trwania wyścigu. Wyjątek stanowią momenty wyczerpania lub braku umiejętności utrzymania równowagi.

Zwycięzcą zostaje zawodnik/ zawodniczka, który pokona dystans w najkrótszym czasie.

Ważne:

Komenda - „READY” - Oznacza to, iż zawodnik powinien przygotować się do startu.

Komenda - „SET” zawodnik trzyma wiosło w pozycji startowej. W tym momencie zawodnik nie może zacząć wiosłować, bo działanie takie może być uznane przez startera za falstart. Na tym etapie procedury startowej deska musi stać nieruchomo.

Jeżeli starter uzna, że deska na linii startu ustawiona jest prawidłowo podaje komendę „GO”!  Zawodnik może zacząć wiosłować tylko po usłyszeniu komendy (sygnału dźwiękowego) startowej „GO”!.

W trakcie zmagań każdy uczestnik ma obowiązek używania smyczy oraz kamizelki asekuracyjnej!

PROCEDURA STARTOWA DLA ZAŁÓG ŻEGLARSKICH

 1. Pierwszym sygnałem procedury startowej będzie „sygnał ostrzeżenia”, będzie to podniesienie flagi klasy Omega, któremu towarzyszyć będzie jeden sygnał dźwiękowy. Sygnał ostrzeżenia podawany będzie na 5 min przed sygnałem startu.
 2. Kolejnym krokiem procedury startowej będzie „sygnał przygotowania”, podawany na 4 min przed sygnałem startu. Związany będzie z podniesieniem flagi „P” kodu MKS. Sygnałowi przygotowania będzie towarzyszyć również jeden sygnał dźwiękowy.
 3. Kolejnym sygnałem, który zostanie podany, będzie sygnał jednej minuty do startu. Będzie to opuszczenie flagi „P” - przygotowania, jak i jeden długi sygnał dźwiękowy. 
 4. Ostatnim sygnałem naszej procedury startowej będzie sygnał startu. Flaga klasy Omega zostanie opuszczona wraz z towarzyszącym jednym sygnałem dźwiękowym, rozpoczynającym start.

W procedurze startowej sygnał optyczny jest decydujący, sygnał dźwiękowy jest sygnałem towarzyszącym.

PRZEPISY ŻEGLUGOWE

W trakcie zmagań załogi uczestniczące w Mistrzostwach, mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych – niezbędnych na stopień żeglarza jachtowego: Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz 2072 z 2003r.).

INSTRUKCJA ŻEGLUGI I REGULAMIN

Zostanie podana na odprawie technicznej w dniu regat tj. 03.10.2020.

NAGRODY

Główną nagrodą będzie puchar prezydenta Miasta Wrocławia dla najlepszej szkoły po zsumowaniu wyników w poszczególnych konkurencjach /żeglarskiej, kajakowej i SUP. Pozostałe szkoły otrzymają stosownie do zajętego miejsca dyplomy. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców dodatkowe nagrody.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw obowiązkowo przed wejściem na jacht/kajak/SUP, będą musieli założyć kamizelkę asekuracyjną a osoby nieumiejące pływać kamizelkę ratunkową!

Nad przebiegiem Mistrzostw czuwać będą 3 motorówki typu RIB z załogą do obsługi, 1 motorówka typu RIB, będąca ratowniczym zabezpieczeniem z osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje oraz 1 motorówka zajmująca się pomocą techniczną.

PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się̨ do Mistrzostw uczestnik wyraża zgodę̨ na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć́, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania zmagań oraz we wszystkich materiałach dotyczących Mistrzostw.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Do udziału w Mistrzostwach dopuszczeni będą sternicy, posiadający uprawnienia żeglarza jachtowego w dniu zawodów.
 2. Załoganci nie muszą posiadać uprawnień żeglarskich, ale muszą posiadać ogólne obycie na jachcie i doświadczenie w rekreacyjnym uprawiania żeglarstwa.
 3. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Mistrzostwach.
 4. Zawodnicy zgłaszający się do Mistrzostw oświadczają, że są zdrowi oraz zdolni do uprawiania rekreacyjnego żeglarstwa i kajakarstwa.
 5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, zobowiązując się do pokrycia szkód wyrządzonych umyślnie.
 6. Mistrzostwa będą rozegrane, jeśli zostaną w niej zgłoszone, co najmniej 3 załogi/szkoły.
 7. Minimalna i zarazem maksymalna ilość zawodników:

-na 1 jachcie – 3 osoby.

-Osady kajakowe żeńskie i męskie składają się z – 2 osób.

-na deskach SUP - załogę stanowi 1 osoba- mężczyzna oraz kobieta.

 1. Załogi w trakcie wyścigu nie mogą się zmieniać.
 2. Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody będzie zdyskwalifikowany.
 3. Mistrzostwa zostaną̨ uznane za ważne po rozegraniu jednego (1) wyścigu przy starcie minimum trzech (3) szkół.
 4. Zgłoszony sternik jachtu jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu biorącego udział w wyścigu.
 5. Na jachcie podczas wyścigu muszą znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, jako załoga.
 6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Mistrzostwach na własną odpowiedzialność.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z COVID – 19 W TRAKCIE TRWANIA MISTRZOSTW:

 1. Każdy uczestnik po przybyciu ma obowiązek dostarczenia imiennego oświadczenia o stanie zdrowia z podaniem numeru telefonu. Stosowne oświadczenie znajduje się na stronie www Fundacji gdzie znajdują się informacje o mistrzostwach.
 2. Każdemu uczestnikowi po przybyciu zostanie zmierzona temperatura.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Mistrzostw z powodu zmiennych warunków pogodowych.

 

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Bojda tel. 604 609 504

Organizator


Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław


Patronat medialny:

?

Dobrodzieje regat:

1. Lubuski Okręgowy Związek Żeglarski


2. Sklep Żeglarski HOBBY - Wrocław