aktywny wypoczynek Strona domowa Fundacji Hobbit
Obozy żeglarskie, windsurfingowe, kolonie żeglarskie, obozy regatowe.
Tall Ships Race 2019 STS Pogoria
Przystań
Festiwal Poezji Śpiewanej "Mimoza"
Wakacje w mieście...
Żeglarsko Kajakowe Mistrzostwa Wrocławia Szkół Średnich
"Dolnośląska Szkoła Pod Żaglami"

TURYSTYCZNO - REKREACYJNE REGATY

 

„MISTRZOSTWA WROCŁAWIA

W ŻEGLARSTWIE,

KAJAKARSTWIE I WIOŚLARSTWIE SZKÓŁ ŚREDNICH”

06.10.2018 r.


Do Pobrania: karta zgłoszenia do mistrzostw w PDF

MOTTO NASZYCH REGAT

„Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.”

-Nie kręć się więc w miejscu, nie powtarzaj błędów swoich i cudzych. Nie bój się podejmować decyzji i działać w kierunku swoich celów. No i chyba najważniejsze nie oddawaj nikomu swojego steru. Czasem jest nam łatwiej, a czasem trudniej, ale kto powiedział, że wszystko w życiu przychodzi łatwo, szybko i przyjemnie. Od czasu do czasu trzeba bardziej się postarać. Postawić się „wiatrowi” i płynąć wciąż do przodu.


Wyniki Regat:

Żeglarstwo – klasa „OMEGA”

- I miejsce - LO Nr IX 

- II miejsce - LO Nr II

- III miejsce – LO Nr VII

- IV miejsce – LO Nr V

- V Miejsce – LO Nr XIV

- VI Miejsce – LO Nr VI

- VII Miejsce – LO Nr VIII

- VIII Miejsce – LO Nr IX

- IX Miejsce – LO Nr III

- X Miejsce – LO Nr VIII – załoga 2

Wioślarstwo:

- I Miejsce – LO Nr VIII

- II Miejsce – LO Nr VI 

Kajakarstwo kobiet:

- I Miejsce – LO Nr II

- II Miejsce – LO Nr II – 2 osada

- III Miejsce – LO Nr VII

- IV Miejsce – LO Nr VIII

- V Miejsce – LO Nr VI

Kajakarstwo mężczyzn:

- I Miejsce – LO Nr II

- II Miejsce – LO Nr XXIII

- III Miejsce – LO Nr IX

- IV Miejsce – LO Nr VI

- V Miejsce – LO Nr VIII

KLASYFIKACJA GENERALNA:

 1. LO nr VIII – Puchar Prezydenta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza
 2. LO nr VI – Puchar Dyrektora Departamentu Edukacji Pana Jarosława Delewskiego


        Wioślarstwo: Łodzie "Pilot Gig"


             Kajakarstwo: Kajaki "Vista"


   Żeglarstwo: Jachty "Omega"


ORGANIZATOR

Fundacja Hobbit

INFORMACJE OGÓLNE

„Mistrzostwa Wrocławia w żeglarstwie, kajakarstwie i wioślarstwie szkół średnich” to zmagania turystyczno rekreacyjne skierowane do młodzieży szkół średnich miasta Wrocławia.

Z uwagi na turystyczno rekreacyjną formułę oraz starty załóg amatorskich organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia takich wymagań które bazują na podstawowej niezbędnej wiedzy żeglarskiej wymaganej na stopień żeglarza jachtowego oraz na podstawie regulaminu organizatora.

CEL

·       Popularyzacja żeglarstwa, kajakarstwa i wioślarstwa jako ciekawej i atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego.

·       Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

·       Popularyzacja Rzeki Odry, „Mariny Kozanów” oraz jednego z najpiękniejszych i największych akwenów Wrocławia - terenu przyszłej „Mariny Wrocław” przy ul. Edmonda Micheleta na Osobowicach.

·       Wdrażanie nowych trendów w organizacji imprez żeglarskich, kajakowych i wioślarstwie we Wrocławiu.

·       Wyłonienie najlepszych drużyn żeglarskich, kajakowych i wioślarskich w 2018 roku wśród szkół średnich.

TERMIN

Mistrzostwa rozegrane będą w terminie 06.10.2018 r. (sobota) w godzinach od 800 do 1700.

MIEJSCE REALIZACJI

 1. Rozlewisko „Mariny Wrocław” ul. Edmonda Micheleta (II Zimowisko Barek):
  1. zmagania żeglarskie, kajakowe i wioślarskie.
 2. Marina Kozanów ul. Połbina 1 Wrocław:
  1. Zgłoszenie załóg żeglarskich, osad kajakowych i wioślarskich / potwierdzenie udziału w regatach – reprezentacji szkolnych.
  2. Weryfikacja dokumentów
  3. Odprawa techniczna – omówienie podstawowych zasad obsługi jachtu, omówienie trasy regat żeglarskich, kajakowych i wioślarskich ustalenie zasad rywalizacji, omówienie zasad bezpieczeństwa,
  4. Uroczyste otwarcie regat
  5. Podsumowanie regat rozdanie nagród i dyplomów
  6. Uroczyste zakończenie regat
  7. Piknik dla zawodników, opiekunów i organizatorów.


STARTUJĄCE KLASY

 • Zmagania żeglarskie zostaną rozegrane w klasie „OMEGA” - załoga liczy 3 osoby.
 • Zmagania kajakowe zostaną rozegrane na dwuosobowych kajakach turystycznych „VISTA” wiosła proste - osada liczy 2 osoby.
 • Zmagania wioślarskie zostaną rozegrane na łodziach "Pilot gig" - osada liczy 6 osób.
 • Do realizowanych mistrzostw jachty, kajaki i łodzie wiosłowe wraz ze środkami asekuracyjno ratunkowymi podstawia organizator. Do dyspozycji uczestników będzie 10 jachtów klasy „Omega standard” w pełni wyposażonych 12 kajaków turystycznych „VISTA” i 2 łodzie wiosłowe "Pilot Gig".

UCZESTNICY

W mistrzostwach szkół średnich mogą uczestniczyć:

 1. Młodzież
 2. Nauczyciele

Uczestniczące szkoły wystawiają:

* jedną trzyosobową załogę żeglarską,

 * jedną męską dwuosobową osadę kajakową,

                    * jedną żeńską dwuosobową osadę kajakową,

* jedną sześcioosobową osadę wioślarską

które uczestniczą jako reprezentacja szkoły w regatach.

Załoga żeglarska, osady kajakowe i wioślarskie muszą być obsadzone minimum w 50% (może być 100%) młodzieżą szkolną.

TRASY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW

Regulamin i trasa Mistrzostw przedstawione będą w Instrukcji Żeglugi. Mistrzostwa zostaną̨ uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu przy starcie minimum trzech szkół. Sposób realizacji zmagań żeglarskich, kajakowych i wioślarskich uzależniony będzie od ilości zgłoszonych szkół i podany będzie w Instrukcji Żeglugi na odprawie technicznej.

PUNKTACJA

Startujące załogi zbierają punkty. Pierwsze miejsce (1 pkt), drugie miejsce (2 pkt) itd. O miejscu decydować będzie suma punktów drużyny żeglarskiej, osad kajakowych i wioslarskich w kolejności od najmniejszej ilości punktów do największej. W przypadku równego wyniku o wygranej zadecyduje przeciąganie liny. W przeciąganiu liny uczestniczy załoga żeglarska, dwie osady kajakowe  i osada wioślarska reprezentujące szkołę.

ŻEGLARSKA PROCEDURA STARTOWA

1.  "Sygnał ostrzeżenia" - flaga klasy Omega


2. "Sygnał przygotowania" - flaga "P" kodu MKS


 1. Pierwszym sygnałem procedury startowej będzie „sygnał ostrzeżenia”, będzie to podniesienie flagi klasy Omega któremu towarzyszyć będzie jeden sygnał dźwiękowy. Sygnał ostrzeżenia podawany będzie na 5 min przed sygnałem startu.
 2. Kolejnym krokiem procedury startowej będzie „sygnał przygotowania”, podawany będzie na 4 min przed sygnałem startu. Związany będzie z podniesieniem flagi „P” kodu MKS. Sygnałowi przygotowania będzie towarzyszyć również jeden sygnał dźwiękowy.
 3. Kolejnym sygnałem, który zostanie podany, będzie sygnał jednej minuty do startu, będzie to opuszczenie flagi „P” - przygotowania, jak i jeden długi sygnał dźwiękowy.  
 4. Ostatnim sygnałem naszej procedury startowej będzie sygnał startu. Flaga klasy Omega zostanie opuszczona wraz z towarzyszącym jednym sygnałem dźwiękowym rozpoczynającym start.

W procedurze startowej sygnał optyczny jest decydujący, sygnał dźwiękowy jest sygnałem towarzyszącym.

PRZEPISY ŻEGLUGOWE

W trakcie zmagań załogi uczestniczące w Mistrzostwach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych – niezbędnych na stopień żeglarza jachtowego: Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz 2072 z 2003r.).

 ZMAGANIA I PROCEDURA STARTOWA DLA KAJAKARZY I WIOŚLARZY

Zmagania na kajakach i wioślarskie odbywać się będą na dystansie około 500 m oznaczonym pomarańczowymi bojami. Dystans osady pokonują na czas. Zwycięzcą zostaje osada, która pokona dystans w najkrótszym czasie. Procedura startowa: Start odbywać się będzie z wody. Komenda startowa „Ready – Set – Go”.

Ważne:

Komenda - „READY” - Oznacza to, iż zawodnik powinien przygotować się do startu.

Komenda - „SET” zawodnicy trzymają wiosła w pozycji startowej. W tym momencie zawodnik nie może zacząć wiosłować, bo działanie takie może być uznane przez startera za falstart. Na tym etapie procedury startowej łódź musi stać nieruchomo.

Jeżeli starter uzna, że kajak na linii startu ustawiony jest prawidłowo podaje komendę „GO”!  Zawodnicy mogą zacząć wiosłować tylko po usłyszeniu komendy (sygnału dźwiękowego) startowej „GO”!.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI I REGULAMIN

Instrukcja żeglugi i regulamin będą dostępna od godz. 10.00 (05.10.2018 r.) w dniu poprzedzającym rozegranie Mistrzostw.

NAGRODY

Planujemy aby Główną nagrodą był puchar Prezydenta Miasta Wrocławia dla najlepszej szkoły w ogólnej klasyfikacji punktowej żeglarskiej, kajakowej i wioślarskiej. Pozostałe szkoły otrzymają stosownie do zajętego miejsca symboliczne nagrody i dyplomy. Organizatorzy przewidują także dodatkowe nagrody – dla najlepszej załogi żeglarskiej, dla najlepszej osady kajakowej żeńskiej, dla najlepszej osady kajakowej męskiej i najlepszej osady wioślarskiej.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszyscy uczestnicy regat obowiązkowo przed wejściem na jacht/kajak /łódź wiosłową będą musieli założyć kamizelkę asekuracyjną a osoby nie umiejące pływać kamizelkę ratunkową.

Nad przebiegiem regat czuwać będzie 5 motorówki typu RIB z załogą w tym do obsługi regat 1 motorówka będąca ratowniczym zabezpieczeniem regat z osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje oraz 1 motorówka zajmująca się pomocą techniczną.

PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się̨ do regat uczestnik wyraża zgodę̨ na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć́, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

PLAN DZIAŁANIA

 • Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmowane będą od dnia ukazania ogłoszenia o organizacji regat tj. 06.09.2018. Wzór zgłoszenia w załączniku. Zgłoszenia przesyłamy na adres biuro@fundacja-hobbit.pl
 • 06.10.2018 r. realizacja Mistrzostw

-08.00 – 09.50 – przyjmowanie zgłoszeń i potwierdzenie obecności załóg które zgłosiły się wcześniej, przyjmowanie niezbędnych dokumentów - zgoda rodziców na udział w Mistrzostwach, oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

-10.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw -

-10.10 – Odprawa techniczna – losowanie jachtów, kajaków i łodzi wiosłowych, szkolenie z obsługi jachtu i kajaka, omówienie zasad bezpieczeństwa, omówienie zasad rozgrywek i planu tras, omówienie punktacji i regulaminu Mistrzostw. Zapoznanie z instrukcją żeglugi i procedurami startowymi.

-10.45 – transport na miejsce rozgrywek

-11.30 – start do pierwszego wyścigu

-16.30 – uroczyste zakończenie Mistrzostw wręczenie nagród i dyplomów

-17.00 – mini piknik przy muzyce żeglarskiej.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Do udziału w Mistrzostwach żeglarskich dopuszczeni będą sternicy posiadający minimum stopień żeglarza jachtowego w dniu zawodów.
 2. Załoganci nie muszą posiadać uprawnień żeglarskich, ale muszą posiadać ogólne obycie na jachcie i doświadczenie w rekreacyjnym uprawiania żeglarstwa.
 3. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w regatach.
 4. Zawodnicy zgłaszający się do Mistrzostw oświadczają, że są zdrowi oraz zdolni do uprawiania rekreacyjnego żeglarstwa, kajakarstwa i wioślarstwa.
 5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, zobowiązując się do pokrycia szkód wyrządzonych umyślnie.
 6. Wszyscy startujący ubezpieczeni będą od NW przez organizatora.
 7. Mistrzostwa będą rozegrane, jeśli zostaną w niej zgłoszone co najmniej 3 załogi/szkoły.
 8. Minimalna i zarazem maksymalna ilość zawodników na 1 jachcie – 3 osoby.
 9. Osady kajakowe żeńskie i męskie składają się z – 2 osób.
 10. Osady wioślarskie składają się z 6 osób.
 11. Załogi w trakcie wyścigu nie mogą się zmieniać.
 12. Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody będzie zdyskwalifikowany.
 13. Mistrzostwa zostaną̨ uznane za ważne po rozegraniu jednego (1) wyścigu przy starcie minimum trzech (3) szkół.
 14. Zgłoszony sternik jachtu jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu biorącego udział w wyścigu.
 15. Na jachcie, kajakach i łodziach wiosłowych podczas wyścigu muszą znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga.

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Bojda tel. 604 609 504

Organizator


Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław


Patronat medialny:

?

Dobrodzieje regat:

1. Lubuski Okręgowy Związek Żeglarski


2. Sklep Żeglarski HOBBY - Wrocław