aktywny wypoczynek Strona domowa Fundacji Hobbit
Obóz narciarsko snowboardowy
Obozy żeglarskie, windsurfingowe, kolonie żeglarskie, obozy regatowe.
Przystań
Festiwal Poezji Śpiewanej "Mimoza"
Wakacje w mieście...
"Chichot" - Festiwal piosenki i tekstu śmiesznego
"Wibram" - Festiwal piosenki turystycznej i harcerskiej.
Żeglarsko Kajakowe Mistrzostwa Wrocławia Szkół Średnich

*REGULAMIN*

 IV- Festiwal Piosenki i Tekstu Śmiesznego

„CHICHOT”

Wyniki Festiwalu:

PROTOKÓŁ

Chichot 2016

 

Jury w składzie:

Przewodniczący – Joanna Jóskowiak

oraz Łukasz Matyjasik i Krzysztof Bojda

postanowiło przyznać w festiwalu tekstu i piosenki śmiesznej

‘Chichot 2016’ następujące nagrody:

 

Kategoria: Kabaret

MIEJSCA:

III

Nie przyznano

II

Nie przyznano

I

Kabaret „Z.U.S”

 

Kategoria: Improwizacja kabaretowa

MIEJSCA:

III

Nie przyznano

II

Nie przyznano

I

Teatr improwizacji „Razem”

 

Kategoria: Piosenka śmieszna

MIEJSCA:

III

Nie przyznano

II

Dominik Ładyżyński – Kabaret Bzdura

I

Kamil Borkowski

 

Kategoria: Stand Up

MIEJSCA:

 

III

Nie przyznano

II

Michał Juszczak

I

Krzysztof Skwarczyński

 

Wyróżnienia:

 

Justyna Moczarska za piosenkę „Stary piec”

Grupa Improwizacji „Nieomylni”

Ulotny Teatr Improwizacji

Maksymilian Lewiński – Młoda gwiazda Stand up

-------------------------------------------------------------------

Termin festiwalu: 26 listopada 2016 r.

Miejsce: Ośrodek Fundacji Hobbit pl. Św. Macieja 5a, 50-244 Wrocław

Impreza adresowana jest do młodzieży ze szkół średnich i młodzieży starszej (studenci) oraz dorosłych.

Celem Festiwalu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą muzyczną, piosenką i tekstem śmiesznym, zachęcenie do twórczości własnej i kreatywnego spędzania wolnego czasu,

WYSTĘP

Występ zespołu kabaretowego czy solisty zarówno w eliminacjach, jak i w finale nie może trwać dłużej niż 15 minut (+/- 5 min.) . Z uwagi na niewielki rozmiar sceny zespoły powinny liczyć nie więcej niż 8 osób. Jury dopuszcza akompaniament prostych instrumentów muzycznych tj. gitara, flet, itp. Istnieje również możliwość odtworzenia podkładu muzycznego na płytach CD lub mp3, fortepian będzie dostępny na scenie. Montaż (demontaż) scenografii własnej kabaretu przed występem nie może trwać dłużej niż 5 minut.

Wykonawcy oceniani będą w dwóch grupach:

grupa –I- młodzież szkół średnich,

grupa -II- pozostali

NAGRODY

Najlepszym zespołom i solistom jury przyzna dyplomy i symboliczne nagrody. Przewidziane są też nagrody specjalne.

REKRUTACJA

Podstawą udziału jest dostarczenie zgłoszenia, które należy przesłać (lub o dowolnej porze dnia wrzucić do skrzynki pocztowej przy drzwiach Fundacji) do 23 listopada 2016 roku na adres:

Fundacja "HOBBIT"

Pl. Św. Macieja 5A

50-244 Wrocław

z dopiskiem CHICHOT 2016.

Zgłoszenie powinno zawierać:

            1. Nazwę kabaretu /Imię i nazwisko solisty

            2. Imiona i nazwiska członków kabaretu/Imię i nazwisko akompaniatora

            3. Imię i nazwisko osoby prowadzącej

            4. Adres i telefon kontaktowy

            5. Tytuł występu z informacją, kto jest autorem muzyki, tekstu, krótki opis

 

INNE INFORMACJE

Wykonawcy, przedstawiciele szkół, klubów, przyjeżdżają wraz z opiekunem na własny koszt. Uczestnikom spoza Wrocławia organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia.

 

Informacji dotyczącej festiwalu udziela:

*Krzysztof Bojda-Fundacja "Hobbit" tel. 71 321 01 77 g.15.30-20.00 pon-pt;

  tel. kom 604 609 504; e-mail: biuro@fundacja-hobbit.pl 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!!!

* PROGRAM FESTIWALU*

„CHICHOT”

 

Sobota 23.11.2016 r.

1.

Od 09.00

do 10.30

-próby mikrofonowe, próby sceniczne

2.

Od 11.00

do 16.30

-przegląd występów konkursowych

3.

Od 17.00

do ...

-Koncert laureatów

 

Informacje dodatkowe:

PRAWA AUTORSKIE

1. Osoby, które wchodzą w skład zespołu lub solista oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Festiwalu Piosenki i Tekstu Śmiesznego CHICHOT.

2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z Festiwalu, w tym sprzedaży praw do emisji w TV i innych środkach masowego przekazu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Jury Festiwalu Piosenki i Tekstu Śmiesznego CHICHOT.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.

3. Wysłanie zgłoszenia na adres Fundacji Hobbit jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Zapraszam do udziału:)

Bojdziasty