aktywny wypoczynek Strona domowa Fundacji Hobbit
Obozy żeglarskie, windsurfingowe, kolonie żeglarskie, obozy regatowe.
Wakacje w mieście...
Przystań
Festiwal Poezji Śpiewanej "Mimoza"
Mistrzostwa Wrocławia Szkół Średnich w Żeglarstwie i Wioślarstwie
Ferie w mieście - 2021

AKTYWNE FERIE WE WROCŁAWIU

Z uwagi na pandemię, duże zamieszanie z ustaleniami kto kiedy i gdzie może organizować zimowy wypoczynek oraz wyjątkowo późne ustalenia wprowadzone przez MEN zmuszają nas do odwołania ferii w mieście. Żal i smutek! Wyjątkowa szkoda!!!

ZAJĘCIA W FUNDACJI HOBBIT

Z uwagi na pandemię nasze stałe całoroczne zajęcia odbywać się będą w czasie ferii od godziny 07.30 do 17.00. Prowadzone zajęcia będą miały „charakter” sportowy, rekreacyjny, edukacyjny i artystyczny.

 1. Miejsce spotkań i miejsce części zajęć:

Fundacja Hobbit

50-244 Wrocław

Pl. Św. Macieja 5A

 1. Kto może przyjść:

Dzieci i młodzież w wieku od 8 do …

 1. Terminy:

Tydzień – I -

Od 04.01.2021 do 08.01.2021

w godzinach od 07.30 do 17.00

Koszt 695 zł

Tydzień – II - 

Od 11.01.2021 do 15.01.2021

W godzinach od 07.30 do 17.00

Koszt 695 zł

 1. Odpłatność:

W cenę 695 zł (za tydzień zajęć) wliczony jest obiad, wyjścia – każdego dnia gdzieś… - Blok „A”, opieka i ubezpieczenie oraz zajęcia dodatkowe do wyboru – Blok „B”.

Z uwagi na krótki czas organizacyjny, wpłatę należy dokonać w dniu zapisania uczestnika zajęć-tylko przelewem na rachunek bankowy Fundacji Hobbit.

Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników zajęć osobę, która nie ureguluje wpłat w wymaganym terminie. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć.

Zapisy do godziny 14.00 tel. 504 921 747

Zapisy od 15.30 – do 20.00 tel. 71 321 01 77

Wpłaty dokonujemy na:

Fundacja Hobbit

50-244 Wrocław

Pl. Św. Macieja 5A

Nr rachunku bankowego:

ING Bank Śląski 40 1050 1575 1000 0090 9601 2811

Z dopiskiem: Wpłata na zajęcia sportowe i rekreacyjne w terminie………….. (wpisujemy wybrany tydzień)

Zachęcamy również do "Wpłaty na działalność pożytku publicznego" - działalność statutową Fundacji Hobbit - w celu odliczenia do 6% od dochodu  (na podstawie Art. 26 ust. 1 pkt.9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 1. Planowany harmonogram zajęć:

-07.30- 09.00 - zbiórka w Fundacji Hobbit – zabawa w podgrupach blok - „B”- zajęcia dodatkowe

Uwaga! Śniadanie jemy w domu, drugie śniadanie oraz napoje przynosimy ze sobą do Fundacji. Z uwagi na Pandemię w Fundacji nie przygotowujemy posiłków.

-09.00- 10.00 - zajęcia w grupach z obszaru zajęć dodatkowych

-10.00- 13.00 - wyjście programowe blok - „A”

Uwaga! W związku z tym że wyjścia z bloku „A” wymagają wyjątkowej aktywności uczestnicy przynoszą własne napoje, które mogą zabrać ze sobą na zajęcia.

-13.00- 14.00 - zajęcia blok „B’

-14.00- 14.30 – obiad (catering)

-14.30- 16.30 - zajęcia blok „B”

-16.30- 17.00 - klar-porządek w Fundacji i przejście pod opieką rodziców/opiekunów

Z uwagi na strukturę dynamiczną aktywności planowany harmonogram może ulec zmianie.

 1. Co robimy:

Blok – „A”/ Wyjścia – w każdym tygodniu:

 • Laser Tag
 • Jamp Air
 • Całodzienny autokarowy wyjazd sportowy …
 • Goo Jamp/kręgle – lub inny pomysł
 • Zajęcia na ściance wspinaczkowej

Kolejność poszczególnych wyjść podana będzie w dniu rozpoczęcia zajęć

Blok – „B”/ Zajęcia dodatkowe – Hobbitowy „misz masz” – w zależności od potrzeb grupy:

 • Nauka gry na ukulele - podstawy
 • badminton
 • Zimowy turniej badmintona – na naszym podwórku
 • Nordic walking – na naszym podwórku i w okolicznych parkach
 • Zajęcia na ergo wiosłach
 • Zimowy turniej wioślarski /ergo wiosła/
 • Tańce integracyjne i pląsy
 • Nauka tańca żeglarskiego - MATELOT
 • Gry i zabawy integracyjne
 • Maski gipsowe
 • Origami
 • Gry stolikowe
 • Bum bum rurki
 • Tego nie ma (13)
 • Kinekt
 • Piosenki naszego śpiewnika – nauka pieśni żeglarskich i innych
 • Strzelanie z łuku
 • Mini turniej łuczniczy – dla najmłodszych
 • Tenis stołowy
 • Multimedialny symulator żeglarski
 • Uniwersytet węzełkowy
 • Gry i zabawy z profilaktyki uzależnień /narkogogle i alkogogle/
 •  
 1. Kadra:

Kadrę stanowią osoby z przygotowaniem pedagogicznym, posiadające niezbędne uprawnienia. Przewidujemy 1 osobę na grupę 12 osobową w czasie zajęć.

 1. Podstawowe reguły bycia razem:

Jeśli chcesz wziąć udział w naszych zajęciach musisz respektować nasze zasady:

-szanujemy się nawzajem

-dbamy o porządek,

-nie jesteśmy wulgarni w sławach i gestach,

-mówimy do siebie po imieniu,

-pomagamy sobie nawzajem,

-mówimy do siebie tylko raz /słowa „zaraz” nie ma w naszym słowniku/,

-nie stosujemy przemocy fizycznej i psychicznej,

-angażujemy się w przygotowane zajęcia,

-dbamy o swoje bezpieczeństwo i innych,

-dbamy o powierzony sprzęt,

-nie oddalamy się od grupy zajęciowej w trakcie pobytu w Fundacji i podczas wyjść.

-dbamy o higienę osobistą,

-… miejsce na reguły wskazane przez uczestników zajęć…

 1. Za co uczestnik może być usuniętym z zajęć bez prawa zwrotu wniesionej wpłaty:

-palenie papierosów,

-przyjmowanie narkotyków,

-spożywanie alkoholu,

-wulgarny i agresywny stosunek do kolegów, koleżanek i kadry,

-użycie przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do uczestników zajęć,

-samowolne oddalanie się od grupy zajęciowej.

Pamiętaj!

To jest twój czas wolny! Możesz wybrać innego organizatora, który nie zwraca uwagi na niektóre zachowania czy postawy. Jeśli wiesz, że ciężko będzie Ci respektować nasze główne zasady, szanujesz trud i wkład finansowy rodziców wybierz inny sposób na spędzenie ferii! Szanujemy każdą inność i każdy wybór, ale musi być spełnionych kilka warunków a jednym z nich jest gotowość poniesienia odpowiedzialności i konsekwencji swoich wyborów i zachowań. Na naszych zajęciach nie ma kar, wyżywania się na uczestnikach, którym trudno dotrzymać ustalonych reguł, ale jeśli będziesz wulgarny to "master" z tobą pogada i odseparuje od innych a dnia następnego „szlaban” na przyjście! Dlatego wybieraj rozsądnie organizatora. Masz prawo „błądzić”- to przywilej wieku, ale masz również obowiązek ponoszenia konsekwencji swoich działań. Wybory, jakich dokonujesz zależą od Ciebie - wybieraj dobrze! Interesuje nas dobra zabawa, zdrowie i bezpiecznie aktywnie spędzony czas wolny.

Z uwagi na panująca pandemię Covid-19 każdy uczestnik musi:

-złożyć oświadczenie rodziców/ opiekunów dotyczące zdrowia,

-wypełnić kartę uczestnika zajęć – przy pierwszym przyjściu na zajęcia,

-każdego dnia zmierzyć temperaturę zaraz po przyjściu na zajęcia,

-posiadać środki ochrony osobistej – maseczka,

Nasze Cel:

-Cel główny zadania:

 • Zapewnienie opieki w czasie ferii.
 • Wspieranie aktywności dzieci i młodzieży.
 • Poprawienie sprawności fizycznej.

-Cele długofalowe:

 • Rozwijanie zainteresowań, talentów, kreatywności i zabawy. 
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych.
 • Zaszczepienie pasji życiowej,

-Cele krótkofalowe i sposób realizacji:

 • Propagowanie aktywności ruchowej poprzez animowanie ciekawych zajęć
 • Rozwijanie kontaktów i umiejętności społecznych,
 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych,
 • Eliminowanie poczucia beznadziejności, wzbudzenie optymizmu, motywacji, wskazywanie celów.

-Sposób realizacji celów:

 • aktywne i różnorodne zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne i artystyczne

Zapraszamy

Kasia

Kacper

Łukasz

Bojdziasty